41.990,00 МКД со вклучен ДДВ

GREE Console-20 12000btu

Console-20 Детални податоци за уредот

50.000,00 МКД со вклучен ДДВ

GREE Amber Nordic

Најпродаван инвертер Клима уред предвиден за простории до 50m2 која ќе ги грее вашите простории при надворешни температури до -30C

Контактирајте не за цена

8kw;10kw;12kw;14kw;16kw моќност со можност за ладење, греење на санитарна вода


41.990,00 МКД со вклучен ДДВ

GREE Hansol 3.5KW 12000btu

Најпродаван инвертер Клима уред предвиден за простории до 45m2 која ќе ги грее вашите простории при надворешни температури до -25C

22.990,00 МКД со вклучен ДДВ

GREE Lomo Economical 3.5KW 12000btu

Најпродаван инвертер Клима уред предвиден за простории до 25m2 која ќе ги грее вашите простории при надворешни температури до -25C

Контактирајте не за цена

8kw;10kw;12kw;14kw;16kw моќност со можност за ладење, греење на санитарна вода